Umowa zlecenie a umowa o dzieło

Nasi klienci bardzo często zwracają się do nas z pytaniem czym różni się umowa o dzieło od umowy zlecenie. Poniżej postaramy się wyjaśnić kilka podstawowych różnicy charakteryzujących jedne z najczęściej zawieranych w Polsce umów.

Zlecenie umowa dzieło

Umowa zlecenie to tak zwana umowa starannego działania i w przeciwieństwie do umowy o dzieło nie jest nastawiona oraz nie zobowiązuje do osiągnięcia ściśle określonego rezultatu. Realizacja umowy zlecenie zobowiązuje zleceniobiorcę do podjęcia należytych starań wymaganych dla wykonania zleconych mu obowiązków. Zatem zleceniobiorca, jeśli tylko starannie wykonuje powierzonemu zadanie, wypełnia umowę ze swojej strony. Jednocześnie nie jest on obciążony ryzykiem nieosiągnięciem oczekiwanego rezultatu. Wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenie jest należne zleceniobiorcy, jeśli tylko podjął on działanie i wykonywał je z należytą starannością. Nie można odmówić zleceniobiorcy wynagrodzenia, jeśli nie wykażemy jego zaniedbania w trakcie wykonywanej pracy. Wypłaty nie można też uzależniać od jej rezultatu.

Umowa o dzieło, bardziej popularna ze względu na niższe obciążenia podatkowe i pozwalająca uniknąć składek ZUS, jest umową rezultatu. W jej ramach strony umawiają się na wykonanie określonej rzeczy, dającej się w sposób jednoznaczny określić i scharakteryzować. Dzieło powinno być materialnie udokumentowane. Umowę uznaje się za wykonaną w momencie realizacji jej przedmiotu.

Umowa zlecenie ma zazwyczaj charakter ciągły, może być nieodpłatna. Z kolei umowa o dzieło ma charakter jednorazowy, choć może oczywiście przewidywać wykonanie większej ilość egzemplarzy dzieła. Umowa o dzieło zawsze jest odpłatna. Należy pamiętać, że niewykonanie dzieła pozbawia przyjmującego zamówienie wynagrodzenia (przynajmniej części) i naraża go na odpowiedzialność odszkodowawczą względem zamawiającego.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o rodzajach umów odpowiednich dla Państwa biznesu, zapraszamy do skorzystania z naszych usług doradczych w Krakowie.

Skorzystaj z promocji dla nowych klientów!
NOWO POWSTAŁE FIRMY. Nasza spółka dla nowopowstałych firm oferuje progresywny cennik świadczenia usług oparty o ilość dokumentów księgowych. Rozwiązanie ma tę zaletę, że wraz z rozwijaniem przez Państwa firm, a co za tym idzie zwiększaniem się ilości dokumentów zmienia się cena obsługi księgowej. Jednocześnie w początkowej fazie działalność ponosicie Państwo minimalne koszty.

szczegóły promocji