Limit kosztów autorskich w 2014 roku

Wszystkim osobom pracującym na umowy o dzieło oraz tym optymalizującym swoje obciążenia podatkowe za ich pomocą przypominamy, że w roku 2014 nadal obowiązuje limit wprowadzony przez ustawodawcę w 2013 roku limit kosztów autorskich.

Umowa o dzieło 2014

W ubiegłym roku wszystkim twórcom odebrane zostało nielimitowane prawo do stosowania do przychodów z praw autorskich 50% kosztów uzyskania przychodów. W obecnych uwarunkowaniach prawnych koszty w takim ujęciu procentowym mogą być stosowane jedynie do przychodów o wartości 85 528 złotych. Ich odliczenie może zatem osiągać maksymalną wartość na poziomie tylko 42 764 złotych rocznie.

Umowa o dzieło objęta prawem autorskim to bardzo korzystny sposób zmniejszenia obciążenia podatkowego. Każdy tysiąc złotych brutto wynikający z umowy ulega zmniejszeniu o jedynie 90 zł podatku dochodowego. Umowa o dzieło nie podlega również składkom ubezpieczeniowym, o ile nie jest zawarta z własnym pracownikiem etatowym.

Skorzystaj z promocji dla nowych klientów!
NOWO POWSTAŁE FIRMY. Nasza spółka dla nowopowstałych firm oferuje progresywny cennik świadczenia usług oparty o ilość dokumentów księgowych. Rozwiązanie ma tę zaletę, że wraz z rozwijaniem przez Państwa firm, a co za tym idzie zwiększaniem się ilości dokumentów zmienia się cena obsługi księgowej. Jednocześnie w początkowej fazie działalność ponosicie Państwo minimalne koszty.

szczegóły promocji