Wzrost płacy minimalnej w Polsce w 2015 roku

Zgodnie z przewidywaniami płaca minimalna w Polsce wzrośnie po raz kolejny. W roku 2015 osiągnie poziom 1750 zł brutto, czyli o 70 zł więcej niż w roku 2014. Pensja netto przy standardowych obciążeniach wyniesie 1286,17 zł.

Płaca minimalna 2015

Różnicę odczują nie tylko osoby zatrudnione, do portfela których trafi więcej o około 50 zł, ale również pracodawcy. Dla nich będzie to kolejny wzrost kosztów pracy. Łącznie miesięcznie zatrudnienie pracownika w pełnym wymiarze godzin przy płacy minimalnej kosztować będzie 2112,95 zł. Składki ubezpieczeniowe i podatek pochłoną aż 826,78 zł co stanowi ponad 64% płacy netto wypłacanej pracownikowi.

Wartym podkreślania jest fakt, iż po raz kolejny pensja minimalna rośnie bardziej niż wynikałoby to z obowiązków ustawowych. Z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu wynika bowiem, iż wzrost nie powinien przekroczyć wartości 1731 zł.

Skorzystaj z promocji dla nowych klientów!
NOWO POWSTAŁE FIRMY. Nasza spółka dla nowopowstałych firm oferuje progresywny cennik świadczenia usług oparty o ilość dokumentów księgowych. Rozwiązanie ma tę zaletę, że wraz z rozwijaniem przez Państwa firm, a co za tym idzie zwiększaniem się ilości dokumentów zmienia się cena obsługi księgowej. Jednocześnie w początkowej fazie działalność ponosicie Państwo minimalne koszty.

szczegóły promocji