Szkolenie medyczne – przetwarzanie danych osobowych. 21.08.2015

Jak bezpiecznie przetwarzać dane osobowe w placówkach medycznych?

Bezpieczeństwo danych osobowych w placówkach medycznych

 

Ochrona danych osobowych pacjentów jest obowiązkiem każdej placówki medycznej.

Jest to zadanie szczególnie istotne z perspektywy charakteru danych w tych jednostkach przetwarzanych oraz synergii jaka zachodzi w kwestii obowiązków zabezpieczania dokumentacji medycznej i sensytywnych danych osobowych w niej zawartych.

 

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). Zmiany te dotyczą również podmiotów wykonujących działalność leczniczą i osób z tymi danymi pracujących.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną obowiązujące przepisy, wymagania formalno-prawne oraz organizacyjne konieczne dla zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymaganiami, z perspektywy jednostki medycznej.

Szkolenie kierowane jest do:

-        Właścicieli i kierowników ZOZ i NZOZ,

-        Osób mających styczność z danymi osobowymi w placówkach służby zdrowia (kadra kierownicza, menadżerowie ochrony zdrowia, pracownicy administracji, lekarze, personel medyczny, osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji, rozliczeń i współpracę podmiotu wykonującego działalność leczniczą z innymi podmiotami)

 

Zapoznaj się ze sprawdzonymi sposobami ochrony danych osobowych a unikniesz kłopotów z GIODO!

Proces przechowywania danych osobowych jest niezwykle restrykcyjny i nawet drobne odstępstwa mogą powodować złamanie prawa i wszystkie związane z tym konsekwencje. Być może Twoje praktyki są niewystarczające? 1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych.

Małopolskie Centrum Finansów i Rachunkowości
zaprasza do udziału w praktycznym szkoleniu

„Ochrona danych osobowych w jednostkach   medycznych.”

 

Termin: 21 sierpnia 2015 godz. 11.00-14.00

Miejsce: Kraków, ul. św. Filipa 23/3

Cena: 369 zł brutto

Zapisy na szkolenie poprzez kontakt mailowy szkolenia@mcfir.pl (temat – szkolenie GIODO) oraz wpłatę 369 zł na konto 18 1060 0076 0000 3300 0082 6675 do dnia 18.08.2015.

 

 

Metoda pracy:

Szkolenie ma charakter wykładu prowadzonego w grupach liczących do dwudziestu uczestników, co pozwala na dostosowanie praktycznych przykładów i wskazówek do indywidualnych potrzeb słuchaczy.

Przewidywany czas szkolenia: 3 godziny zegarowe z przerwą na poczęstunek. (Czas szkolenia może ulec wydłużeniu w związku z ewentualnymi pytaniami uczestników kierowanymi do prowadzącego szkolenie).

Program szkolenia:

 1. Źródła prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych:

-      Ustawa o ochronie danych osobowych,

-      Rozporządzenia wykonawcze

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy
 2. Podstawowe definicje i pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych:

-      zasady, na podstawie których dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych,

-      obowiązek informacyjny bezpośredni i pośredni

-      obowiązek szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych

-      zasada indywidualnego, nieautomatycznego rozstrzygania spraw

-      zakaz nadawania ukrytych znaczeń elementom numerów porządkowych

-      udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

-      powierzenie przetwarzania danych osobowych

-      rejestracja zbiorów w GIODO

 1. Zabezpieczenie danych osobowych
 2. Obowiązki związane z ochroną danych osobowych nałożone na:

-      Administratora danych

-      Administrator bezpieczeństwa informacji

-      Osób upoważnionych do przetwarzania danych, w tym użytkowników systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych osobowych.

 1. Dokumentacja bezpieczeństwa informacji:

-      Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych

-      Instrukcja zarządzania systemem informatycznym Ochrony Danych Osobowych

-      Rejestr zbiorów danych

-      Sprawozdanie ABI

 1. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

-      Rola i zadania

-      Kontrola GIODO

 1. Sankcje za niewypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych
 2. Podstawowe informacje z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu
  o normy PN-ISO/IEC 27001:2007, PN-ISO/IEC 17799, PN-ISO/IEC 27005:2010
 3. Dyskusja z uczestnikami szkolenia na tematy indywidualnie zgłoszone do omówienia przez uczestników (ok. 20-30 minut).

 

Prowadzący:

Wojciech Mielnicki ­ Od kilkunastu lat związany z tematyką bezpieczeństwa informacji; Certyfikowany Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001. Pełnił funkcję oficera bezpieczeństwa informacji, doradcy ds. bezpieczeństwa informacji oraz administratora bezpieczeństwa informacji w dużych państwowych instytucjach (m.in. jednostki sektora finansowego, jednostki służby zdrowia, muzea). Posiadając specjalistyczne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych dla administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego wdrażał rozwiązania bezpieczeństwa dla systemów informatycznych przetwarzających informacje niejawne. Programista; Tworzy specjalistyczne oprogramowanie usprawniające zadania bezpiecznego przetwarzania informacji, w tym zarządzania zdarzeniami oraz incydentami, a także zarządzania dostępem do danych osobowych. Wykładowca, konsultant, oraz autor rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informacji wdrożonych w jednostkach państwowych. Obecnie Doradca ds. Bezpieczeństwa Informacji oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji w placówce Służby Zdrowia.

 

Skorzystaj z promocji dla nowych klientów!
NOWO POWSTAŁE FIRMY. Nasza spółka dla nowopowstałych firm oferuje progresywny cennik świadczenia usług oparty o ilość dokumentów księgowych. Rozwiązanie ma tę zaletę, że wraz z rozwijaniem przez Państwa firm, a co za tym idzie zwiększaniem się ilości dokumentów zmienia się cena obsługi księgowej. Jednocześnie w początkowej fazie działalność ponosicie Państwo minimalne koszty.

szczegóły promocji